Beaphar Veto lotion kassidele / koertele / 250ml / ( fleas / ticks / mosk)

13,49 €
Varastossa
Varastokoodi
TX200096

Beaphar Veto lotion kassidele / koertele / 250ml / ( fleas / ticks / mosk)

Lisäinformaatio

Lisätietoja
Brändi Beaphar
Varastokoodi TX200096
Väri Sekoitus
EAN 3461922200096

Tuotteen kuvaus

BEAPHAR VETOPure  looduslik välisparasiitide vastane pihustutav lahus koertele ja kassidele alates 3 kuu vanusest. Peletab kirbud, puugid ja sääsed. Toime on kohene kuid lühiajaline.

Koostis: margoosa (niimipuu) ekstrakt  (cas n°84696‐25‐3) 1,2g/l, püretriinid ja püretroidid (cas n°8003‐34‐7) 1,25 g/l, lavendel (cas n°91722‐69‐9) 611 g/L, abiained qs 1 l.

Kasutamine: Pihustada looma kehale. Lasta toimida mõne minuti jooksul ning pühkida üle kuiva lapiga. Korrata kord nädalas.

Ettevaatusabinõud: Hoiduda sattumisest silm aja koonule. Mitte kasutada alla 3 kuu vanustel kutsikatel ja kassipoegadel , haigetel ja haigusest taastuvatel loomadel ega loomadel, kellel on ulatuslikud nahakahjustused. Välispidiseks kasutamiseks. Mitte alla neelata.

Ohulaused :

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

Hoiatuslaused :

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.

P273 Vältida sattumist keskkonda.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele

12 aastat eesti perefirmat

Emakse