Tigude tõrjegraanulid Detia / 250g

5,50 €
Toimitus: 1 - 7 päivää
Varastokoodi
HO802116

Tigude graanulid Detia on peibutusainet sisaldav vahend tigude ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, salatil, suvi- ja talirapsil, kartulil, marjapõõsastel, maisil, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades

Lisätietoja
Brändi Detia
Varastokoodi HO802116
Väri Norsunluu
Parimaid tulemusi saavutatakse, kui toodet kasutatakse vaikse ja niiske ilmaga, kui tigude ja nälkjate elutegevus on kõige aktiivsem.
Metaldehüüdi toimel teod ja nälkjad kaotavad kehavedelikku, kuivavad ja surevad.
Kui tigude ja nälkjate poolne kahjustamine jätkub, tuleb preparaadi kasutamist korrata.
Kontaktne ja söötmürk tigude ning nälkjate tõrjeks dekoratiivtaimede, marjapõõsaste ja viljapuuaedade, maasika, rapsi, salati ja köögiviljade reavahedes kasutamiseks.
 
Toimeaine: 60g/kg metaldehüüd.
 
Toimemehhanism: tigude graanulid on peibutusainet sisaldav sööt tigude ja nälkjate kasutamiseks. Metaldehüüdi toimel teod ja nälkjad kaotavad kehavedelikku, kuivavad ja surevad. Vahend on vihmakindel (2 nädalat) ja toimib kindlalt ka madalatel temperatuuridel Graanulid sisaldavad lindudele peletavat ainet.
 
Kulunormid:
Maasikad ja iluaiandus: 8-10 tera/m2.
Salati-, juurvilja- ja köögiviljaaed: 6 kg/ha.
Põllumajanduses (teraviljad, raps jms): 3kg/ha, rapsil kasutada ainult kuni õitsemiseni (maksimaalselt 2 korda).
Hispaania teeteo puhul kulunorm on 8-10 tera/m2 või 6kg/ha.
 
Kasutamine: külvatakse mullale taimede vahele, tigude ja nälkjate kogunemiskohtadesse (nt. komposthunnikud jt.) mitte lähemale kui 20cm taimest (ei tohi kokku puutuda taime lehtedega). Mitte kuhjata ühte kohta. Toode on vihmakindel, toime kestab ca 2 nädalat. Tugevad vihmad võivad toimeaega lühendada. Maksimaalselt 2 töötlemiskorda.
 
Ohutus: vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma! Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast! Käitlemise ajal söömine , joomine ja suitsetamine keelatud! Õnnetusjuhtumi või halava enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti). Reg.nr. 0229/03.04.02.
 
Ettevaatusabinõud: pärast töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad! Vältida taara ja tõrjevahendi jääkide sattumist veekogudesse! Hoida koduloomad eemal töödeldud piirkonnast!
Pakendi purunemisel: välja pudenenud preparaati mitte kasutada, vaid koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja and üle ohtlike jäätmete käitlejale. Hädaabi telefon 112.
Pakendi kahjustamine: pakendi korduvkasutamine on keelatud. Tühjaks saanud peakend viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Hoiustamine: hoida ainult originaalpakendis jahedas, kuivas, päikese eest kaitstud lukustatud kohas!
Esmaabi: kasutatakse sümptomaatilist ravi. Pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: loputada otsekohe rohke veega vähemalt 15 minutit (silmalaud avatud). Kui vaja võta ühendust silmaarstiga.
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte ja helistada arstile.
Kokkupuutel nahaga: võta ära määrdunud riided. Pese nahapinda mõne minuti jooksul seebi ja veega. Ebamugavustunde püsimisel konsulteeri arstiga ja näita talle etiketti või ohutuskaarti.
Allaneelamisel: loputa suud põhjalikult rohke veega, helista arstile ja näita talle etiketti.
 

 

12 aastat eesti perefirmat

Emakse